گروه موسیقی میراث در بخش جنبی جشنواره موسیقی فجر در شهر گرگان به اجرای برنامه می پردازد .

fajr

اجرای گروه میراث در بخش جنبی جشنواره در شهر گرگان

اجرای گروه موسیقی میراث در بخش جنبی جشنواره سی ام فجر در شهر گرگان خواهد بود . امسال جشنواره موسیقی فجر در پنج شهر نیز برگزار خواهد شد که گروه میراث در شهر گرگان به اجرای برنامه می پردازد . جشنواره موسیقی فجر از ۲۴ بهمن تا ۱ اسفند ۹۳ برگزار می شود .