آلبوم موسیقی گوهر افشان با خوانندگی بامداد فلاحتی منتشر شد .

mirasآلبوم موسیقی گوهر افشان اولین آلبوم گروه موسیقی میراث با آهنگسازی آرش قاسمی و خوانندگی بامداد فلاحتی منتشر شد .